Nowa kadencja


W związku z upływającą kadencją dotychczasowego zarządu, zgodnie z wymogami statutu Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, 18 czerwca 2012 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie członków SAP, na którym wybrano nowy Zarząd organizacji.

Zdecydowaną większością głosów Prezesem Zarządu wybrany został Andrzej Beliczyński, znany i ceniony akwarelista, pedagog, a ostatnio publicysta, jego zastępcą – Alżbieta Adamczyk – wybitna, krościeńska pastelistka, organizatorka warsztatów i zajęć plastycznych dla dzieci, oraz dotychczasowy prezes przejściowego zarządu – Rafał Monita – muzyk i organizator kultury, jako członek zarządu.

Zmieniony został również skład Komisji Rewizyjnej, w której skład weszli:
Ewa Majerczak,
Krystyna Walosik
i Jacek Szpulak.