[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]Warsztaty witrażownicze-zakończenie

W miniony piątek (26.03) zakończyły się trwające 3 miesiące warsztaty witrażownicze dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu pt. "Z okruchów szkła". Był to projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Artystów Pienińskich, na który SAP otrzymało dofinansowanie w wysokości 2990 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach programu "Razem Możemy Więcej".
Od 15 stycznia do 26 marca br. zrealizowanych zostało 12 dwugodzinnych zajęć, podczas których uczestnicy projektu zapoznali się z historią witrażownictwa, podstawowymi technikami witrażowymi oraz opanowali praktyczne umiejętności składania drobnych form witrażowych począwszy od przygotowania projektu, poprzez wycinanie elementów szklanych, ich szlifowanie, oklejanie, lutowanie, na patynowaniu skończywszy. W warsztatach wzięło udział 15 uczestników w wieku od 10 do 30 lat z Krościenka, Szczawnicy, Jaworek i Sromowiec Wyżnich. Kurs ukończyło i program opanowało 9 adeptów witrażownictwa. Zajęcia prowadziła w formie wolontariatu artystka witrażystka Jolanta Gładyszewska-Tybur, którą podczas zajęć składania witraża w ołowiu wspierał Bolesław Stopa - specjalista od dużych przeszkleń sakralnych.
Podsumowując efekty projektu J. Gładyszewska-Tybur nie kryła zadowolenia z postępów swoich podopiecznych i wyraziła nadzieję, że nie poprzestaną oni na opanowaniu podczas trwania projektu umiejętnościach warsztatowych, lecz będą rozwijać swoją wyobraźnię artystyczną również w innych dziedzinach. W oparciu o zakupione za pieniądze unijne narzędzia witrażownicze planowane jest także kontynuowanie zajęć w przyszłości. Na uroczyste zakończenie projektu i wystawę prac uczestników przybyli rodzice i babcie najmłodszych witrażystów. Duże emocje wywołał konkurs wiedzy o witrażownictwie, w którym bezkonkurencyjna była Natalia Olszewska z Jaworek. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, najbardziej wytrwali do późnego wieczoru kończyli jeszcze swe ostatnie prace.