[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]

Pierwsze Walne Zebranie SAP