[Rozmiar: 17852 bajtów]


[Rozmiar: 18050 bajtów]


Nowi partnerzy - nowe możliwości

15 września 2010 w gabinecie Dyrektora Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu podpisane zostało porozumienie partnerskie pomiędzy tą szkołą a Stowarzyszeniem Artystów Pienińskich. Dokument sygnowali Pani Dyrektor LP Elżbieta Kucybała oraz Prezes SAP Janusz Tybur.

Porozumienie to otwiera nowe mozliwości przede wszystkim w zakresie współpracy i wzajemnej realizacji programów i projektów w ramach Zjednoczonej Europy, integracji i jednoczenia środwisk twórczych oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie krzewienia i popularyzacji sztuk pięknych.

Podczas bezpośrednich rozmów delegacji Stowarzyszenia Artystów Pienińskich oraz Dyrekcji Liceum Plastycznego zrodziły się pomysły przyszłorocznych wspólnych imprez kulturalnych i artystycznych: wystawy profilowo-artystycznej promującej wiśnickie LP w Krościenku, warsztatów dla uczniów LP mzorganizowanych przez SAP w Nowym Wiśniczu oraz jesiennego pleneru "PIENINY 2011" integrującego twórców pienińskich, słowackich i młodzież z LP.

Zarówno Pani Barbara Szota-Rekieć, Wicedyrektor d/s artystycznych, jak i Prezes SAP mają nadzieję, że wymienione wyżej działania, to nie jedyne wspólne przedsięwzięcia na najbliższą przyszłość.