[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]


Witrażowy projekt

15 listopada, zakończyły się trwające 3 miesiące warsztaty witrażownicze dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu Gminnego Centrum Kultury, a dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Był to projekt, w którym na zasadzie partnerstwa (narzędzia, prowadzenie) uczestniczyło również Stowarzyszenie Artystów Pienińskich.
Od 3 września do 15 listopada br. zrealizowanych zostało 13 dwugodzinnych zajęć, podczas których uczestnicy projektu zapoznali się z historią witrażownictwa, podstawowymi technikami witrażowymi oraz opanowali praktyczne umiejętności składania drobnych form witrażowych począwszy od przygotowania projektu, poprzez wycinanie elementów szklanych, ich szlifowanie, oklejanie, lutowanie, na patynowaniu skończywszy.
W warsztatach wzięło udział 15 uczestników z Krościenka, Szczawnicy, a nawet ... Gorlic i Nowego Sącza. Kurs ukończyło i program opanowało 13 adeptów witrażownictwa. Zajęcia prowadziła artystka witrażystka Jolanta Gładyszewska-Tybur, którą podczas zajęć składania witraża w ołowiu tradycyjnie wspierał Bolesław Stopa - specjalista od dużych przeszkleń sakralnych.
Podsumowując efekty projektu dyrektor GCK Piotr Tokarczyk oraz J. Gładyszewska-Tybur nie kryli zadowolenia z atmosfery panującej na zajęciach oraz postępów, jakie poczynili uczestnicy warsztatów i wyrazili nadzieję, że nie poprzestaną oni na opanowanych podczas trwania projektu umiejętnościach warsztatowych, lecz będą rozwijać swoją wyobraźnię artystyczną również w innych dziedzinach.
Na uroczyste zakończenie projektu i wystawę prac uczestników przybyli rodzice i krewni najmłodszych witrażystów. Duże emocje wywołał także konkurs wiedzy o witrażownictwie, a wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, najbardziej wytrwali do późnego wieczoru kończyli jeszcze swe ostatnie prace.