[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]


"Z okruchów szkła"


Od kilku tygodni, co piątek w sali wystawowej Stowarzyszenia Artystów Pienińskich przy Gminnym Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem spotykają się adepci sztuki witrażowej na zajęciach organizowanych w ramach projektu pt. "Z okruchów szkła". Realizacja tych warsztatów stała się możliwa dzięki otrzymanemu przez Stowarzyszenie dofinansowaniu w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Ze środków grantu zakupione zostały specjalistyczne narzędzia i materiały witrażownicze wykorzystywane przez uczestników projektu. Część z nich posłuży także do organizacji podobnych zajęć w przyszłości oraz będzie wykorzystywana przez tych, którzy zechcą kontynuować swoje zainteresowanie witrażem.

W warsztatach bierze udział kilkunastu uczestników - starsze dzieci i młodzież - nie tylko z Krościenka, lecz także Szczawnicy, Jaworek a nawet Sromowiec Wyżnich. Poznali już oni historię oraz techniki witrażowe, nauczyli się zasad rysowania projektu witrażowego oraz przystąpili do praktycznego wycinania prostych elementów witraża. Polała się pierwsza krew lecz wszyscy są pełni zapału i deklarują kontynuację swych doświadczeń ze szkłem.

Zajęcia, które prowadzi artystka witrażystka Jolanta Gładyszewska-Tybur potrwają do końca marca br. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy projektu nauczą się szlifować, oklejać i lutować zaprojektowane przez siebie formy witrażowe, a gotowe prace zaprezentowane zostaną na podsumowującej wystawie końcowej.