[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]


Sztuka wielkoformatowa

W ubiegłą sobotę (3.10) w "Klasycznej" gościł jeden z najwybitniejszych współczesnych akwarelistów polskich - Kazimierz Twardowski. Jego wielkoformatowe, nastrojowe prace zrobiły wrażenie, szczególnie na pienińskich twórcach z kręgu SAP, którzy przeważali na wernisażu.

35-letni dorobek artystyczny Kazimierza Twardowskiego to: 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, liczne nagrody i wyróżnienia, stypendium twórcze Ministra Kultury, plenery i wystawy zbiorowe szczególnie w Skandynawii i krajach Beneluxu.

Po raz pierwszy Klasyczna okazała się zbyt skromna, aby zorganizować wystawę dającą szansę poznania możliwości i warsztatu jednego artysty. Jak podkreślił sam bohater wieczoru, było to raczej kameralne spotkanie autorskie a nie otwarcie profesjonalnej wystawy, gdyż zmieściło się zaledwie 10 obrazów Mistrza.

Niewiele też mówił, gdyż słusznie stwierdził, iż artysta "przemawia" za pośrednictwem swoich prac, więc słowa są tu niepotrzebne. Odpowiadał jednak chętnie na bezpośrednie pytania przy stoliku, a także podpisywał kupowane przez publiczność albumiki z reprodukcjami swoich obrazów.

Okazało się przy okazji, że artysta bywał kiedyś na plenerach z pienińskimi kolegami, np. Janem Papieżem czy Stefanem Gabrysiem. Być może poprowadzi również kiedyś warsztaty akwarelowe dla naszych członków, kolegów ze Słowacji i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.