MACIEJ SZAJOWSKI


Urodzony w 1971, w Puławach na Lubelszczyźnie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest pracownikiem dydaktycznym Pienińskiego Parku Narodowego.
Mimo, że fotografię traktuje hobbystycznie liczne jego fotografie z Pienin stanowią ilustrację folderów, albumów, plakatów, artykułów prasowych oraz wydawnictw książkowych o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej.
Zdobywca licznych nagród i wyróżnień w konkursach fotograficznych.

www.szajowski.pl