[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]

Pieniny Macieja Szajowskiego


Sobotni wieczór 6 lutego w kawiarni Klasyczna należał do miłośników fotografii pienińskiej Macieja Szajowskiego.

Pieniny - te, bez wątpienia napiękniejsze góry w Polsce - mają to szczęście, że były uwieczniane przez wielu wybitnych fotografików. Najbardziej znane są niedoścignione prace Edwarda Hartwiga i Awita Szuberta, które eksponowane są w sąsiedniej sali restauracyjnej kompleksu Zespołu Szkół Zawodowych w Krościenku n.D. Piękno tych fotogramów wykonanych prostymi środkami urzeka wszystkich do dziś.

Kontynuatorem dobrej fotografii pienińskiej i godnym następcą owych mistrzów obiektywu wydaje się być współcześnie Maciej Szajowski. Urodzony w 1971, w Puławach na Lubelszczyźnie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest pracownikiem dydaktycznym Pienińskiego Parku Narodowego. Mimo, że fotografię traktuje hobbystycznie liczne jego fotografie z Pienin stanowią ilustrację folderów, albumów, plakatów, artykułów prasowych oraz wydawnictw książkowych o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej.

Więcej zdjęć, których tematem są Pieniny zobaczyć można na stronie internetowej: www.szajowski.pl