[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

Twórczość bez granic

W pierwszą, wrześniową sobotę, o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem rozpoczęło się pierwsze polsko-słowackie przedsięwzięcie w ramach mikroprojektu, realizowanego przez Liptowski Ośrodek Kultury w Liptowskim Mikulaszu oraz Stowarzyszenie Artystów Pienińskich.
Projekt, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, nosi nazwę "Twórczość bez granic i czasu" i ma za zadanie promocję liptowskiego rękodzieła oraz wymianę doświadczeń z pienińskimi twórcami.
Największym wydarzeniem sobotniego spotkania był niewątpliwie bezpośredni kontakt z liptowskim rzemiosłem artystycznym. Do Krościenka przybyło bowiem ośmiu twórców z liptowskiej wsi Komjatna, którzy prezentowali na żywo: wyrób fujarek, piszczałek i dzbanów (Jozef Hladek), wyrób grabi i kos (Stefan Plesko), produkcję gontów (Alois Babic), tradycyjną uprawę i obróbkę lnu (Anna Janigova, Anna Hladekova, Zofia Pleskova, Ludmila Babicova) a także tkanie dywanów na krosnach (Helena Kocibalova). Słowaccy rzemieślnicy, ubrani w regionalne stroje ludowe, rozłożyli swoje warsztaty wzdłuż alejki spacerowej, prowadzącej do amfiteatru "Pod Wierzbą" przyciągając uwagę nie tylko licznie przybyłych mieszkańców Krościenka ale i bawiących pod Trzema Koronami gości, którzy chętnie nabywali kolorowe dywany i chodniczki, a nawet … liptowskie grabie!
W drodze rewanżu słowaccy twórcy mogli podglądać swoich pienińskich kolegów - Jolantę Gładyszewską- Tybur (witraż), Jana Kubika (haftowanie strojów góralskich), Henryka Zachwieję (malarstwo na szkle, rzeźba) oraz młodego rzeźbiarza Grzegorza Zachwieję. Nie obeszło się również bez góralskich przyśpiewek i muzycznych przerywników na trombicie i pienińskich "oktawkach" (J. Kubik) oraz fujarko-laskach (J. Hládek).
Dla bardziej wymagających miłośników sztuki współczesnej, a szczególnie rzeźby, liptowscy goście przygotowali wystawę prac Milana Mikoláša - byłego wojskowego, który językiem symboli próbuje zgłębić odwieczne tajemnice ludzkości. Z pracami tego artysty, wielokrotnie nagradzanego w konkursach plastycznych w Słowacji i Czechach, członkowie SAP spotkali się już dwukrotnie na wspólnych wystawach organizowanych w Muzeum Etnograficznym w Liptowskim Hradku. Tym razem jednak, ze względów zdrowotnych, artysta nie mógł przybyć na wernisaż swojej polskiej wystawy, która czynna będzie przez cały wrzesień w pomieszczeniach wystawowych przy Gminnym Centrum Kultury w Krościenku n. D.
Po części oficjalnej, którą otworzyli prezes SAP Janusz Tybur oraz dyrektor Liptowskiego Ośrodka Kultury Miroslava Palanová, w gabinecie dyrektor GCK Anny Wagi odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu, na którym dyskutowano nad programem kolejnych spotkań artystycznych w październiku i grudniu br., kiedy to twórcy pienińscy zaprezentują się w Liptowskim Mikulaszu. Niezależnie od tego, oba ośrodki kultury wyraziły zainteresowanie nawiązaniem bezpośredniej współpracy i wymiany kulturalnej na szerszą skalę.