[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

Twórcze spotkanie w Liptowskim Mikulaszu

21 października w Liptowskim Centrum Kultury w Liptowskim Mikulaszu odbyło się drugie spotkanie twórców objętych słowacko-polskim projektem europejskim "Twórczość bez granic i czasu". Ze względu na lodowate powietrze napływające od ośnieżonych wierzchołków, warsztaty rzemieślników prezentujących swoją twórczość przeniesione zostały z dziedzińca, na którym kiedyś powstaną profesjonalne stanowiska służące do takich celów, do ogrzewanych pomieszczeń LCK.
Ze strony Stowarzyszenia Artystów Pienińskich - polskiego partnera projektu, w warsztatach udział wzięli: Jan Kubik - haftowanie spodni i cuch góralskich oraz pienińska muzyka pasterska, Anna Oleś - tradycyjny haft ozdobny i wyszywane obrazy, Grzegorz Zachwieja - ludowa rzeźba drewniana, oraz Henryk Zachwieja prezentujący tym razem swoje malarstwo na szkle. Poza projektem, rzadką sztukę preparowania zwierząt przybliżył starszym dzieciom Tadeusz Oleś.
Na stanowiskach liptowskich rzemieślników młodsze grupy dzieci uczyły się tradycyjnego malarstwa na szkle (Luba Honcova) oraz sporządzania szmacianych lalek i misiów (Miriam Stromkova), starszych zaś interesowała szczególnie niecodzienna technika ozdabiania drobnych przedmiotów i naczyń misternym haftem z …miedzianego drutu! (Zita Mariasova).
Oprócz grup szkolnych biorących udział w zajęciach zarówno ze słowackimi, jak i polskimi rzemieślnikami, stanowiska twórców odwiedzali także dorośli a nawet seniorzy, którzy szczególnie oblegali Jaśka Kubika - pienińskiego górala na żywo cyfrującego regionalne portki i sami próbowali przebić igłą grube sukno, bądź śpiewali wespół z artystą grającym na pienińskich oktawkach.
Na zakończenie wystąpił słowacki regionalny zespół folklorystyczny ze Smrecian, który przedstawił widowisko dożynkowe pt. "Podziękowanie za plony". Stanowiło ono miłe podsumowanie transgranicznego spotkania promującego tradycyjne rzemiosło liptowsko-pienińskie.