[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

Zrozumieć witraż

Dodatkową atrakcją szczawnickiej wystawy witraży Jolanty Gładyszewskiej-Tybur był zapowiadany, programowy pokaz składania witrażu techniką Tiffany'ego, który przeprowadzony został 17 lutego o godz. 16.00 na parterze Pijalni Wód Mineralnych. Publiczność stanowili przede wszystkim kuracjusze i goście, w różnym przedziale wiekowym, którzy spędzali w Szczawnicy ferie. Dowiedzieli się oni o podstawowych rodzajach szkła stosowanego w witrażownictwie, narzędziach do obróbki tego kruchego i ostrego materiału, preparatów wykończeniowych.
Na prostym przykładzie (witrażowa koniczynka) prowadząca pokaz przedstawiła cały proces tworzenia witraża za pomocą bezołowiowej metody wynalezionej przez wspomnianego wcześniej Amerykanina. Wycięte elementy witraża zostały oszlifowane na specjalnej szlifierce, następnie ich krawędzie oklejono dookoła samoprzylepną taśmą miedzianą, złożono według projektu a brzegi styku poszczególnych fragmentów - zlutowane zostały cyną. Aby uzyskać specjalny efekt spoiny przetarto odpowiednią patyną i witraż był ukończony. Na zakończenie każdy osobiście mógł popróbować cięcia i obłamywania szkła i z okazji tej skorzystało wielu zarówno starszych, jak i całkiem młodych adeptów witrażownictwa.
Dodatkowy pokaz, tym razem dla uczniów szczawnickich szkół został przeprowadzony w środę 23 lutego. W ramach lekcji plastyki prowadzonej przez panią Annę Manowską uczniowie starszych klas mieli okazję dowiedzieć się nieco o historii witraża, materiałach i narzędziach stosowanych w witrażownictwie, przyjrzeć się procesowi składania prostej formy witrażowej, a przede wszystkim samodzielnie zmierzyć się z kawałkiem szkła. Cięcie i obłamywanie tafli szklanych wywoływało wielkie emocje i każdy chętnie poddał się tej próbie.
Końcowej fazie pokazu przyglądała się także delegacja wychowanków WTZ "Perła", dla których Stowarzyszenie Artystów Pienińskich planuje zorganizować specjalne warsztaty witrażownicze.