[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

Kuźnia Artystyczna

W sobotę, 2 kwietnia 2011, w ramach imprezy "Kuźnia Artystyczna", gościem Stowarzyszenia Artystów Pienińskich w Krościenku n. D. była delegacja z partnerskiego Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu. Grupie wykładowców tamtejszej szkoły przewodniczyła Dyrektor ds. Artystycznych Pani Barbara Szota-Rekieć.
Głównym założeniem programowym spotkania była prezentacja Liceum i jego kierunków nauczania skierowana do uczniów pienińskich szkół, przede wszystkim z klas gimnazjalnych, bezpośrednio zainteresowanych profilem tej wyjątkowej placówki artystycznej. Jednocześnie - jak podkreślił prezes SAP Janusz Tybur witając gości oraz przybyłą do Starej Plebanii publiczność - było ono próbą przełamania panujących stereotypów i uprzedzeń do zawodu plastyka, utrudniających często edukację i rozwój artystyczny uzdolnionej młodzieży.
Omawiając prace uczniów wiśnickiego Plastyka zgromadzone w sali wystawowej przy GCK w Krościenku n. D. Pani Szota-Rekieć przedstawiła dyscypliny artystyczne, w ramach których można kształcić się w Wiśniczu, a więc: rysunek i malarstwo, rzeźbę, ceramikę, tkaninę artystyczną, renowację elementów architektury, fotografię i typografię. Przybliżyła także młodym adeptom sztuki procedury egzaminacyjne obowiązujące w szkole, zarówno te wstępne, jak i końcowe. Pani Dorota Strzałka - Wicedyrektor LP - odpowiadała z kolei na pytania dotyczące zakwaterowania, wyżywienia i kosztów nauczania.
Druga część sobotniej imprezy odbyła się już przy herbacie i ciasteczkach w kawiarni "Klasyczna", gdzie prezentowane są prace malarskie oraz fotograficzne młodych artystów z Wiśnicza. Ponieważ w spotkaniu z wiśnickim Plastykiem brała udział spora grupa pienińskiej młodzieży, jest szansa, że za parę lat kilku wychowanków tej interesującej szkoły wróci w Pieniny, by zasilić szeregi Stowarzyszenia Artystów Pienińskich i raczyć nas pięknem swoich prac.