[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]

"Chaty i pałace"


W sali wystawowej przy Gminnym Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem zawisły prace członków Stowarzyszenia Artystów Pienińskich składające się na pierwszą w tym roku zbiorową wystawę tematyczną poświęconą architekturze, a zatytułowaną "Chaty i pałace".

W wystawie bierze udział 14 członków SAP (Elżbieta Adamczyk, Irena Aksamit, Krystyna Aleksander, Marek Bychawski, Wiesława i Ludwik Frey, Jolanta Gładyszewska-Tybur, Klaudia Jankowska, Franciszek Kolkowicz, Anna Malinowska, Wiktoria Pugacz, Adam Pydych, Igor Twardochleb, Janusz Tybur) oraz Maciej Szajowski i dwie nowe koleżanki z Nowego Targu - Elżbieta Kolusz i Andżelika Płatonow. Przeważają obrazy olejne, sporo też akwareli, pastele, fotografie, witraż i rzeźba.

Symboliczne otwarcie wystawy nastąpiło w czasie zwołanego na 6 lutego br. Walnego Zebrania członków SAP, które miało na celu: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły (dochód w wysokości 683,76 zł), kilka zmian w statucie spowodowanych ubieganiem się stowarzyszenia o status organizacji pożytku publicznego, drobne zmiany w zarządzie i komisji rewizyjnej, sprawozdania merytoryczne z działalności SAP w 2009 r. oraz dyskusja nad programem działania w bieżącym 2010 roku.

Postanowiono kontynuować dotychczasowe kierunki działalności oraz współpracę z partnerem słowackim a jako priorytetowe uznano przygotowanie się członków do wielkiej majowej wystawy SAP w hallu MOK w Nowym Targu, wystawy pienińskiej fotografii w Domu Kultury w Liptowskim Hradku (czerwiec/lipiec) oraz wspólnej wystawy z kolegami z ART Studio (lipiec/sierpień) w Muzeum Etnograficznym w Liptowskim Hradku. Wprowadzono również dodatkowe spotkania integracyjne członków, które odbywać się będą raz w miesiącu i będą poświęcone tematom przygotowanym specjalnie na tę okazję (odczyty, pogadanki, pokazy slajdów). W 2010 r. położony zostanie również nacisk na spotkania twórcze w plenerze oraz pozyskiwanie środków na rozszerzenie zakresu działalności statutowej stowarzyszenia.