[Rozmiar: 17852 bajtów]


[Rozmiar: 18050 bajtów]


Partnerskie spotkanie

7 sierpnia br. w kawiarni Klasyczna przy ZSZ w Krościenku nad Dunajcem odbył się wernisaż malarstwa 9 artystów,którzy brali udział w IV Ogólnopolskim Plenerze Artystycznym organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie - mieście partnerskim Krościenka nad Dunajcem.
Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Artystów Pienińskich przyjechała do Krościenka delegacja w składzie: Marian Sus - dyrektor MGOK w Ożarowie, Marek Gołasa - kierownik Wydziału Oświaty i Kultury przy Starostwie Opatowskim oraz Tomasz Staszewski - profesjonalny krytyk sztuki.
Witając niecodziennych gości prezes SAP podkreślił podwójną wartość, jaką przedstawiają wyeksponowane prace - po pierwsze przybliżają piękno mało znanej Ziemi Opatowskiej (taki jest zresztą tytuł wystawy), z drugiej zaś strony, przez swoje walory i poziom artystyczny odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu wyobraźni i edukacji plastycznej malujących członków Stowarzyszenia, licznie zebranych na wernisażu.
Na uwagę zasługuje wyjątkowa współpraca MGOK w Ożarowie - organizatora plenerów oraz Starostwa Opatowskiego - mecenasa i sponsora finansowego tych imprez. To właśnie dzięki uprzejmości Starosty Opatowskiego, który udostępnił prace uczestników pleneru pienińskiej publiczności, możemy je podziwiać w kawiarnianym wnętrzu.
Niecodziennym wydarzeniem, które wywołało najwięcej emocji podczas sobotniego wieczoru było wystąpienie zawodowego krytyka sztuki - Tomasza Staszewskiego, który dokonując prezentacji prac poszczególnych artystów przeprowadził prawdziwy wykład z teorii sztuki, pozwalający dostrzec wartość artystyczną każdego obrazu i bardziej wnikliwie spojrzeć na ich walory malarskie. Podobna lekcja teorii sztuki odbyła się po wernisażu, kiedy goście z Ożarowa odwiedzili wystawę pienińskich twórców w Gminnym Centrum Kultury. Szkoda tylko, że było to spotkanie nieoficjalne i brakowało tych najbardziej zainteresowanych, którzy powinni wysłuchać twórczej krytyki pana Staszewskiego...