[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

Nowa Klasyczna

W pierwszą sobotę lutego odbyła się reaktywacja miejsca wystawowego artystów pienińskich w "Klasycznej" w Krościenku.  Pierwsza po dłuższej przerwie wystawa prezentuje prace pt. "Strachy" autorstwa Henryka Zachwiei Baltazara ze Szczawnicy.

Spotkanie poprzedziła, krótka ze względu na panujące warunki, promocja książki wydawnictwa "Astraia" poświęconej kościołowi Wszystkich Świętych w Krościenku, podczas której, po krótkiej przygrywce na organach prezesa Rafała Monity, odbył się ciekawy wykład prof. Andrzeja Skorupy o historii tegoż kościoła i jego wnętrzu, w którym podkreślił także unikatową wartość historyczną tego najważniejszego zabytku w Krościenku.

Licznie zgromadzona publiczność przeszła następnie do "Klasycznej", gdzie przy dźwiękach kapeli Jaśka Kubika Stowarzyszenie podpisało umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku, a następnie uroczyście otwarto wystawę "Strachy" prezentującą strachy na wróble malowane na szkle oraz rzeźbione.

Umowa daje Stowarzyszeniu możliwość prezentacji prac swoich członków, jednocześnie czyniąc "Klasyczną" przyszłym miejscem edukacyjnym i promującym kulturę pienińską.