Nowy Zarząd SAP


Mimo, iż do upływu kadencji urzędowania dotychczasowego zarządu Stowarzyszenia Artystów Pienińskich zostało kilka miesięcy, konieczność losowa prezesa J. Tybura oraz sytuacje rodzinne pozostałych członków zarządu - J. Szpulaka i M. Ziemianek-Sztajer - spowodowały konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków SAP. Odbyło się ono w sobotę 5 listopada br. w kawiarni "Klasyczna" w Krościenku n. D.

Ustępujący prezes przedstawił koleżankom i kolegom aktualną sytuację stowarzyszenia oraz wyraził nadzieję, że dotychczasowa polityka programowa oraz realizacja zadań statutowych SAP będą kontynuowane i zaproponował do przyszłego zarządu następujące osoby: Rafała Monitę (prezes), Andrzeja Beliczyńskiego (z-ca prezesa) oraz Krystynę Walosik (członek zarządu). Z tymi osobami prowadzone były wcześniej wstępne rozmowy dotyczące ich kandydatur. Podczas obrad do składu przyszłych władz zgłoszono jeszcze dodatkową kandydaturę Anny Malinowskiej, która jako prezes szczawnickiego oddziału TPSP ma doświadczenie w podobnej działalności, a jej autorytet sprzyjałby spajaniu obu środowisk.

Wszystkie wyżej wymienione osoby zostały jednogłośnie zaaprobowane przez kworum Zebrania, a nowo wybrany prezes Stowarzyszenia Artystów Pienińskich - Rafał Monita - wygłosił krótkie ekspose, w którym przybliżył koleżankom i kolegom swoje dotychczasowe osiągnięcia jako menadżer i organizator kultury w Pieninach, m.in. Letni Festiwal "Muzyka nad Zdrojami" w Szczawnicy, "Spotkania pod Trzema Koronami" w Sromowcach Niżnych, liczne publikacje książkowe o tradycjach i zabytkach Ziemi Pienińskiej.
Zapewnił, że przy zaangażowaniu wszystkich członków stowarzyszenia uda mu się zrealizować wszystkie rozpoczęte przedsięwzięcia, m.in. wspólny ze Słowakami projekt "Twórczość bez granic i czasu", kolejną edycję spotkań kulturalnych w Sromowcach Niżnych, a także umocnić prestiż organizacji w Pieninach.

Rafał Monita.
Mieszka w Krakowie i Sromowcach Niżnych, sercem i żoną związany ze Szczawnicą. Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej oraz UJ w Krakowie. Menadżer kultury, krytyk muzyczny, wydawca, tłumacz, fotograf. Właściciel Oficyny Artystycznej "Astraia", pod której szyldem ukazały się takie prace pienińskie, jak: "Gawędy Pienińskie", "Pieniński klejnot w potrójnej osłonie", "Sromowce. U stóp Trzech Koron" oraz "Skrzydlaty Mnich" Jana Wiktora, a także seria książek poświęconych drewnianym kościołom Podtatrza z unikatowymi zdjęciami R. Monity.
Wspólnie z żoną - Katarzyną Wiwer - jest pomysłodawcą i organizatorem Letniego Festiwalu "Muzyka nad Zdrojami" w Szczawnicy oraz współorganizatorem Spotkań pod Trzema Koronami w Sromowcach Niżnych, promujących kulturę, sztukę i tradycję Pienin.