[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

SAP w nowotarskim MOK-u

15 maja w hallu głównym Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu otwarta została wielka wystawa sztuki pienińskiej. Wyeksponowanych zostało ponad sto prac 26 członków z kręgu Stowarzyszenia Artystów Pienińskich reprezentujących różne formy twórczości - malarstwo olejne, pastel, akwarelę, rzeźbę, fotografię, witraż, grafikę i rysunek, korzenioplastykę.
Wystawę otworzyła dyrektor MOK Barbara Pachniowska, która nawiązując do historii SAP zwróciła uwagę na rolę regionu i pejzażu pienińskiego w twórczości jego członków.

Z kolei kurator wystawy i przyjaciel artystów pienińskich Gabriel Wolski zwrócił uwagę na zakres, różnorodność i ilość wystawionych prac, która i tak została ograniczona ze względu na możliwości ekspozycyjne oraz podkreślił poziom artystyczny pienińskiej twórczości.

Dziękując za umożliwienie pokazania pienińskiej sztuki nowotarskiej publiczności, prezes SAP Janusz Tybur przypomniał 25-letnią prawie tradycję zorganizowanego ruchu artystycznego w Pieninach, na której wyrosło Stowarzyszenie Artystów Pienińskich jako owoc przemian zachodzących w zjednoczonej Europie i dążenia tutejszych twórców do własnej, suwerennej organizacji artystycznej.

Wyraził również nadzieję, że artyści pienińscy będą częściej spotykać się w tym miejscu przy okazji organizowanych przez nowotarski MOK konkursów Amatorskiej Twórczości Plastycznej, współpracy z prowadzonym przez Gabriela Wolskiego Laboratorium Sztuki, oraz że wystawa ta będzie dopingiem dla członków SAP do dalszego tworzenia i rozwoju artystycznego, aby kiedyś mogli wystąpić w galeriach MOK ze swoimi indywidualnymi wystawami.

Dyrektor Pachniowska otrzymała bukiet pachnącego pienińskiego bzu, goście poczęstunek i symboliczną lampkę wina, a wszyscy uczestnicy wystawy - pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w wystawie. Odbyło się także losowanie drobnej pamiątki witrażowej wykonanej przez Jolantę Gładyszewską-Tybur.