[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

Twórczość bez granic i czasu

5 kwietnia br. w siedzibie Liptowskiego Centrum Kultury w Liptowskim Mikulaszu odbyło się pierwsze robocze spotkanie w ramach realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Artystów Pienińskich projektu pn. "Twórczość bez granic i czasu". Na zaproszenie dyr. Pani Mirosławy Palanowej do stolicy Liptowa przyjechali Prezes SAP Janusz Tybur oraz Franciszek Kolkowicz pełniący rolę tłumacza.
Na spotkaniu omawiano program najbliższych zadań projektowych oraz ich harmonogram. Cykl imprez rozpocznie wrześniowa wystawa rzeźbiarza liptowskiego Milana Mikolasza w kawiarni "Klasyczna" oraz rzemieślników i twórców ludowych w galerii GCK w Krościenku n. D. W grudniu z kolei pienińscy artyści wezmą udział w imprezach składających się na polsko-słowackie Boże Narodzenie w Liptowskim Mikulaszu a w maju 2012 r. wystawią tam swoje prace na wielkiej wystawie przeglądowej członków Stowarzyszenia Artystów Pienińskich. Zorganizowany zostanie także Wieczór Pieniński oraz kiermasz prac.
Następne robocze spotkanie, na którym dopracowane będą szczegóły przyszłorocznych imprez, zorganizowane zostanie w Krościenku n. D.