ANNA MADEJA


Urodzona w 1945 r. w Mszanie Dolnej, wykształcenie średnie pielęgniarskie. Uprawia malarstwo na szkle tematycznie związane z motywami obyczajów i legend ludowych oraz o tematyce sakralnej. Pierwsze sukcesy w 1984 r. - konkurs zorganizowany przez Muzeum Etnograficzne w Rabce. Następne lata to nauka, praca i doskonalenie techniki malowania. Uczestniczyła w licznych plenerach i wystawach w kraju i za granicą: Niemcy, Francja, Szwecja, Izrael, USA. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Jej prace znajdują się w muzeach etnograficznych, w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Kilka z nich podarowanych zostało Janowi Pawłowi II, dwukrotnie wystawiała swoje obrazy w gmachu Sejmu RP. Swoją wiedzę i pasję twórczą przekazuje młodym ludziom ucząc ich malarstwa na szkle. Przez jedną kadencję była przewodniczącą Oddziału TPSP w Szczawnicy. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy twórczej.

34-360 Szczawnica, ul. Pienińska 4
tel: 018 262 12 90