[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

W limanowskim dworze

Do końca kwietnia czynna będzie otwarta we wtorek 29 marca br. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej wystawa dwojga członków Stowarzyszenia Artystów Pienińskich - Jolanty Gładyszewskiej-Tybur i Janusza Tybura.
W trzech salach wystawowych oraz przedsionku zabytkowego Dworu Marsów w Limanowej oglądać można kompozycje witrażowe, obrazy olejne oraz rzeźby pochodzące z ostatniego okresu twórczości pienińskich artystów.
Wieczorny wernisaż, na który przybyło wielu limanowskich działaczy i twórców kultury, otworzył długoletni gospodarz obiektu dyr. Jan Wielek, który zwrócił uwagę na interesujące związki Jolanty Gładyszewskiej-Tybur z tamtejszymi stronami, gdyż jej babka pochodziła z pobliskiej Starej Wsi.
Artyści wprowadzili publiczność w niektóre tajniki swojej twórczości, odpowiadali na indywidualne, szczegółowe pytania dotyczące warsztatu i technik artystycznych, działalności bieżącej SAP, udzielili też wywiadów dla portalu internetowego "Sądeczanin".
Wernisaż zakończyła tradycyjna lampka wina w reprezentacyjnej sali Muzeum przyozdobionej portretami sławnych Limanowian.