Piątek, 24 Kwietnia 2009

Artyści z obu stron granicy łączą siły

KULTURA.W Liptovským Hradku na Słowacji podpisane zostało porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Artystów Pienińskich a ich słowackim odpowiednikiem Art Studio.

Stronę polską reprezentowali: Janusz Tybur - prezes SAP, Jolanta Gładyszewska-Tybur, Franciszek Kolkowicz i Artur Szpałek - dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krościenku.

Spotkaliśmy się z zarządem naszej partnerskiej organizacji, dyskutowaliśmy nad projektem "Szlak Twórców Pienińskich i Liptowskich", który w ramach Euroregionu Tatry przygotowujemy, oglądaliśmy miejsca wystawowe, które nasi słowaccy koledzy chcą nam zaoferować - mówi Janusz Tybur, przewodniczący delegacji. - Spotkaliśmy się równiez z Danicą Ziakovą - dyrektorem Domu Kultury, i Ivetą Zuskinovą - dyrektorką Muzeum Etnograficznego. W stylowej sali tego Muzeum podpisaliśmy oficjalną umowę o współpracy, a Iveta Zuskinova oddała nam do dyspozycji jedno z muzealnych pomieszczeń, w którym będziemy mieli swoją wystawę w lipcu i sierpniu. Zostaliśmy równiez zaproszeni do wzięcia udziału w projekcie opracowania profesjonalnej galerii na parterze Muzeum, w której równiez będziemy mogli pokazywać swoje prace.


Moment podpisania porozumienia. Od lewej: Peter Laucik - zastępca red. naczelnego "Podtatranskich Novin", fotograf, Janusz Tybur - prezes SAP, Artur Szpałek - dyrektor GCK w Krościenku, Franciszek Kolkowicz i L'ubomir Kompis - prezes Art Studia.


To nie wszystko. Delegacja SAP odwiedziła również Skansen w Pribylinie, który jest filią Muzeum Etnograficznego w Liptovskim Hradku, gdzie w podziemiach średniowiecznego kościoła zaproponowano artystom pienińskim ogromną powierzchnię wystawową. Nieprzypadkowo w delegacji pienińskiej uczestniczył dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krościenku, planowana jest bowiem bliższa współpraca pomiędzy ośrodkami kultury obu miejscowości.

"Szlak twórców pienińskich i Liptowskich", który jest przygotowywany, pozwoli przedstawić artystów po obu stronach, wydane zostaną mapy turystyczne Pienin i Liptowa z naniesionymi lokalizacjami pracowni i galerii oraz monografia poświęcona twórcom objętych programem.

Słowaccy artyści zaproszeni zostali na majówkę do Krościenka, podczas której odbędzie się ich pierwszy wernisaz na ziemi pienińskiej. - Jesteśmy zaskoczeni mozliwościami współpracy i ofertą naszych słowackich kolegów, chcemy utworzyć sieć powiązań artystyczno-kulturalnych między naszymi regionami i pozyskać na ten cel środki unijne - mówi Janusz Tybur.

Liptovský Hrádok jest centrum administracyjnym górnego Liptowa, lezy u stóp Niznych Tatr, w miejscu gdzie łączy się Wag z Białą.

(RMR)