[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]Bez granic i czasu - finał

W ramach projektu "Twórczość bez granic i czasu" w dn. 22-23 czerwca odbyło się finałowe spotkanie artystów słowackich i polskich w Liptowskim Mikulaszu.

Głównym zadaniem projektu było odnowienie i podtrzymywanie tradycji regionalnych i kulturalnych, wzajemne poznawanie i promocja dziedzictwa kulturowego Słowacji i Polski oraz intensywna współpraca przy wymianie w konkretnych wydarzeniach kulturalnych a także rozwój i podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich na bazie spotkań artystów oraz ożywienie i wzajemne poznawanie tradycji rzemiosła i wszelkich działań artystycznych Słowacji i Polski-regionu Liptova i Pienin.

Finalne, dwudniowe spotkanie w Liptowskim Centrum Kultury obejmowało pokazy i warsztaty rzemieślników połączone z występami zespołów folklorystycznych i amatorskich. Odbywały się one na dziedzińcu muzeum "Czarny Orzeł", który w ramach projektu zabudowany został drewnianymi, estetycznymi stoiskami oraz wyposażony w technikę dźwiękową i świetlną

Ze strony Stowarzyszenia Artystów Pienińskich - polskiego partnera w projekcie udział wzięli: Anna Oleś - haft, Anna Czajka - malarstwo na szkle, Monika Ziemianek-Sztajer - masa solna, Krystyna Walosik - haft, Wiktoria Kaczmarczyk - koronki, Elżbieta Kolusz - prace plastyczne, Jolanta Gładyszewska-Tybur - witraże, Grzegorz Zachwieja - rzeźba i Ewa Majerczak - prace plastyczne.

Ze strony słowackiej swoje umiejętności prezentowali: Ľubica Honcová - malarstwo na szkle, Ivan Líška - wzory na skórze, Katarína Schrötterová - malowanie na jedwabiu, Mirka Staroňová - zdobienie pierników, Zita Mariášová i Blažena Kriváková - artystyczne prace z drutu, Eva Kršňáková - filcowanie, Michal Hanula - wyroby z drewna, Helena Soboslayová - hafty cygańskie, Tomas Greško - ceramika.

Serdecznie dziękujemy za organizację i opiekę nad pienińskimi twórcami koordynatorom projektu: dyr LCK Miroslavie Palanovej, Beacie Kuvikovej, Ewie Stofcikovej i pozostałym pracownikom ośrodka.