KRYSTYNA KOLKOWICZ


Urodzona w 1940 r. w Ursusie k/ Warszawy, absolwentka Studium Nauczycielskiego w Warszawie - kierunek: rysunek i praca ręczna. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogicznym, specjalizacja wychowanie plastyczne. Wieloletnia nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej oraz rysunku zawodowego i reklamy w ZSZ w Krościenku n/D. Obecnie na emeryturze tworzy rysunki piórkiem i tuszem (cykle Ogrody) oraz pastelami i olejem. Od 1973 r liczne wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych. Członek klubu twórczego TPSP w Szczawnicy od 1985 r.

Szczawnica, os. Połoniny 2/46
tel. 018 262 26 33