[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]


Klubowo w "Helence"

Niecodzienny Wieczór Klubowy zorganizowany został tym razem w gościnnych pomieszczeniach "Cafe' Helenka" w Szczawnicy, które to miejsce - dzięki uprzejmości Rodziny Mańkowskich - nie pierwszy już raz służy artystom pienińskim do animacji kulturalnych wydarzeń.
Motywy roślinne w architekturze, sztuce, literaturze towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Wszelkiego typu ozdobniki, ornamenty, martwe natury przedstawiające pojedyncze kwiaty czy bukiety występują często w twórczości znanych i mniej znanych artystów. Ich różnorodność możemy także podziwiać na haftowanych kamizelkach i gorsetach pienińskich.
Okazuje się, że także trawy - specyficzny gatunek botaniczny - jest nierzadkim tematem wielu obrazów czy fotografii, należących do kanonów tych dziedzin sztuki. Opracowaniem tego zagadnienia zajął się jeden z najwybitniejszych specjalistów od traw w Polsce, członek Stowarzyszenia Artystów Pienińskich - prof. Ludwik Frey.
Prelegent - popularny w Pieninach przez jego botaniczne felietony w "Grajcarku", ostatnio wydanych w postaci książkowej - przybliżył publiczności kilka najbardziej znanych dzieł malarzy polskich i zagranicznych, których akcja toczy się na tle traw.
Większość głośnych obrazów Józefa Chełmońskiego (np. słynne "Lecą bociany"), "Śniadanie na trawie" - częsty temat impresjonistów, Madonny włoskiego renesansu - to wybrane przykłady prac malarskich, na których wyróżniają się trawy, przedstawiane jako barwny podkład. Dopiero w rysunku pojawiają się bardziej szczegółowe studia, czy portrety traw, jak nazywa je w swojej prezentacji prof. Frey, pokazując m. in. powstałe w 1503 r. studium trawy Albrechta Dürera.
Wśród slajdów zaprezentowanych w sobotni wieczór nie zabrakło także reprodukcji prac plastycznych pienińskich twórców - E. Majerczak, S. Góreckiego, M. Szajowskiego oraz J. Tybura - a ciekawym przerywnikiem były fragmenty poezji poświęconych trawom pochodzących z opracowania prof. Freya pt. "Poezja traw."