[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]

Kwiaty i korzenie

W sali wystawowej Stowarzyszenia Artystów Pienińskich przy GCK w Krościenku n.D. otwara została kolejna wystawa tematyczna pt. Kwiaty. Bierze w niej udział 20 Kolegów reprezentujących różne techniki i style - począwszy od koronek i masy solnej, poprzez fotografię, pastele, akwarele, malarstwo na szkle, witraż na klasycznym malarstwie olejnym skończywszy. Wystawa ma charakter podwójny. Kwiaty są bowiem jakby tłem dla indywidualnej wystawy naszego Kolegi korzenioplastyka – Romana Kacwina. Nie jest to korzenioplastyka, jaką powszechnie znamy gdyż ingerencja twórcy jest tutaj niewielka. Jest to raczej plastyka korzeni, którą artysta wydobywa z różnych fragmentów starego jałowca, zarówno części nadziemnych, jak i korzeni, zestawia swoje korzeniowe ikebany w fantastyczne, abstrakcyjne kompozycje, a robi to bezsprzecznie z wielkim smakiem i wyczuciem piękna.