JANUSZ TYBUR


Urodzony w 1955 r. w Lublinie. Fotograf, rzeźbiarz, malarz, poeta, miłośnik gór. Pierwsze obrazy i rzeźby w 1974 r. W latach 1979 - 81 członek grupy twórców nieprofesjonalnych "Walor" przy KDK "Pod Baranami". W tym czasie udział w pierwszych wystawach zbiorowych (Jasło, Kraków, Warszawa) oraz wyróżnienia w konkursach plastycznych, poetyckich i pisarskich. W 1984 r. członek TPSP w Nowym Sączu - wyróżnienie w V Jubileuszowym Konkursie Plastyki Nieprofesjonalnej w Starym Sączu i udział w wystawie zbiorowej TPSP w Nowym Sączu. Lata 90- te, to okres fascynacji fotografią i grafiką komputerową. Udział w licznych konkursach fotograficznych o tematyce pejzażowej, przyrodniczej i górskiej. Prezes Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, członek paryskiego stowarzyszenia Kulturalna Europa. Jego pracownia wytypowana została do Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza. Wyróżnienia i udział w wystawach pokonkursowych w XXVII i XXVIII Konkursie Plastyki członków TPSP w Nowym Sączu oraz XXX, XXXI i XXXII Konkursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Nowym Targu, nagrodzony na wystawie "Mój Anioł Stróż w Krakowie". Wystawy zbiorowe w kraju i za granicą, indywidualne w Szczawnicy, Krakowie, Zakopanem, Krościenku n.D. i na zamku w Niedzicy.

Krościenko n. D., ul. Zdrojowa 158
tel. 018 262 35 96, kom. 501 368 141
www.gt.art.pl