IGOR TWARDOCHLEB


Urodzony w 1958 r. w Użgorodzie na Ukrainie. W 1978 r. ukończył Akademię Artystyczną w Użgorodzie - wydział metaloplastyki. Po studiach pracował w Uniwersyteckim Biurze Projektowym a następnie w Pracowni Konserwacji Zabytków w Skansenie w Czerniowcach. Przez cały ten czas, godząc obowiązki służbowe ze swoimi zainteresowaniami poświęcał się swojej największej pasji - malarstwu.
Już na początku lat osiemdziesiątych prezentował swoje prace na kilku wystawach zbiorowych. W 1988 r. jako jeden z grupy malarzy okręgu czerniowickiego wziął udział w wystawie z okazji 50-lecia Związku Artystów Ukrainy.
Pierwsza indywidualna wystawa miała miejsce w 1994 r. Od tego czasu prezentuje swoje prace w galeriach na Ukrainie i w Polsce. Mieszka i pracuje w Niedzicy.

34-441 Niedzica, ul. 3 Maja 42
tel. 600 582 920