[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

Na granicy światła i cienia

Do grona artystów prezentujących swoją twórczość w szczawnickiej galerii Pijalni Wód Mineralnych dołączyła pienińska witrażystka Jolanta Gładyszewska-Tybur, której wystawa otwarta została w tym - dobrze znanym już miłośnikom sztuki - miejscu 4 lutego br. Uroczysty wernisaż zgromadził licznie przybyłych przyjaciół artystki, członków Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, przedstawicieli placówek kulturalno-oświatowych regionu oraz młodzież zainteresowaną tą rzadką dziedziną twórczości.
Autorka prac przedstawiła publiczności swój rodowód artystyczny, dość szczegółowo przybliżyła proces tworzenia witrażu, tajniki metody Tiffany'ego, w której powstały jej obrazy witrażowe oraz rolę, jaką współcześnie pełni witraż.
Większość eksponowanych na wystawie witraży Jolanty Gładyszewskiej-Tybur utrzymana jest w - niespotykanej w tej dziedzinie sztuki - konwencji black & white. Inspiracją do ich powstania są m.in. ulubione przez artystkę czarno-białe fotografie Edwarda Hartwiga, a także makrofotografie męża Janusza. Motywem przewodnim tych prac, jak również pozostałych kolorowych jest drzewo, którego potęga i mądrość wyraźnie fascynuje witrażystkę.
Na zakończenie artystka podziękowała organizatorom wystawy - spółce Thermaleo oraz Uzdrowisku Szczawnica - za umożliwienie pokazania swoich prac w tak nobilitującym miejscu, gdzie prezentowało swoją twórczość wielu wybitnych artystów, zapraszając jednocześnie wszystkich zebranych na sobotnie otwarcie wystawy fotograficznej koleżanki z SAP Agnieszki Wojnicz w galerii "Klasyczna".
Wystawa witraży Jolanty Gładyszewskiej-Tybur, zatytułowana "Na granicy światła i cienia" czynna będzie do końca lutego br. codziennie oprócz wtorków w godz. 9.00 - 16.30. W trakcie trwania wystawy zaplanowano również dwukrotne pokazy składania witraży.