[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]


Malarze z gimnazjum

W miniona środę, 8 grudnia, w galerii Stowarzyszenia Artystów Pienińskich przy GCK w Krościenku n. Dunajcem odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów krościeńskiego Gimnazjum im. J. Pawła II.
Młodzi artyści - prowadzeni przez kol. Ewę Majerczak - wypowiadali się w czterech kategoriach tematycznych: autoportret, drzewo, martwa natura, kwiat.
Otwarcia wystawy dokonała dyrektor gimnazjum p. Wiktoria Sydoriak, która - dumna ze swych podopiecznych - gratulowała twórcom udanych prac, podobnie, jak i wójt gminy Stanisław Gawęda.
Z ramienia SAP pozdrowiła przyszłych członków Stowarzyszenia Jolanta Gładyszewska-Tybur, która zachęcała tych, którzy tworzą z potrzeby serca do kontynuowania swojej przygody ze sztuką.
Po przełamaniu tremy, młodzi adepci sztuki podzielili się tajemnicami warsztatowymi i metodami wykonania swoich prac. Na zakończenie wszyscy zgodnie wyrazili nadzieję, że takich wystaw oraz podobnych wydarzeń artystycznych w tym miejscu będzie w przyszłości więcej.