LUDWIK FREY


Urodzony w 1942 r w Krakowie. Po studiach na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność botanika)związany z Instytutem Botaniki PAN, w którym pracuje do dziś. Przodownik GOT, kajakarz, fotografik. Autor licznych opracowań poświęconym trawom, m.in. publikacji książkowej pt. "Poezja traw".
Wykonuje zdjęcia o tematyce przyrodniczej w szerokim tego słowa znaczeniu, ma na swym koncie szereg wyróżnień w konkursach fotografii krajobrazowej organizowanych przez istniejące niegdyś czasopismo "Światowid".
Od blisko 20 lat bywa regularnie kilka razy w roku w Pieninach i wszystko, co dotyczy kultury i przyrody tego regionu stara się utrwalać na papierze bądź w fotografii. Regularnie bierze udział w wystawach zbiorowych SAP, we wrześniu 2009 r. wraz z żoną Wiesławą prezentował swoje fotogramy składające się na ekspozycję pt. "Momenty były..." w kawiarni "Klasyczna" w Krościenku nad Dunajcem.

Instytut Botaniki PAN
31-512 Kraków
ul. Lubicz 46
tel. 12 424 17 16