[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]Judita Fenvesova w Klasycznej

Minutą ciszy poświęconą ofiarom tragedii, która wydarzyła się kilka godzin wcześniej rozpoczął się w kawiarni Klasyczna wernisaż wystawy malarstwa Judity Fenvesovej z Liptowskiego Hradku - należącej do zaprzyjaźnionego z SAP ART Studio. Zrezygnowano z tradycyjnej lampki wina, odwołano również zaplanowane wcześniej performance przybyłej z delegacją słowacką Anny Ondrejkovej. Honorowym gościem 9-osobowej grupy słowackiej była Danica Ziakova - viceburmistrz Liptowskiego Hradku, zajmująca się z ramienia Urzędu Miasta kulturą w tym regionie, obecny był również prezes AS - Lubomir Kompis.
Judita Fenvesova, która całe swoje życie poświęciła krzewieniu oświaty i kultury na Słowacji jest nie tylko malarką - pisze poezje, felietony z dziedziny sztuki nieprofesjonalnej, fotografii i filmu, ma również swoje osiągnięcia w dziedzinie aktorstwa. Jej malarstwo jest bardzo specyficzne, intuicyjne. W swoich obrazach artystka ukazuje nie to co widzi, lecz to co powstaje w jej wnętrzu. Reszta dzieje się jakby sama za pomocą rąk, pędzla i farb. Dlatego tyle w tych obrazach ekspresjii, poetyckiej nieskończoności, która wyzwala się w duszy widza i tam obraz do końca się spełnia.
Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Artystów Pienińskich mieli okazję porozmawiać o technikach warsztatowych żywiołowej i niezwykle bezpośredniej bohaterki sobotniego wieczoru (nie było żadnych problemów językowych!) a obecny na spotkaniu Piotr Tokarczyk, pełniący aktualnie funkcję kierownika GCK w Krościenku wraz z panią Ziakovą dyskutowali nad programem obustronnej współpracy i wymiany kulturalnej pomiędzy reprezentowanymi przez siebie ośrodkami kultury. Także prezesi obu stowarzyszeń znaleźli okazję do uzgodnienia terminów wzajemnych wystaw i warsztatów zaplanowanych na ten rok.
Artystycznym przerywnikiem była recytacja dwóch wierszy Judity Fenvesovej przetłumaczonych przez Franciszka Kolkowicza.