[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

Sztuka Belfrów

Październik - Miesiąc Edukacji Narodowej - to w pienińskich salach wystawowych przegląd twórczości artystycznej nauczycieli.
Tradycyjnie, od kilku już lat nauczycielki z grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n. D. organizują w tym okresie wystawy swojej twórczości. Do niedawna były to skromne ekspozycje urządzane w pomieszczeniach szkolnych, bibliotecznych itp. W ubiegłym roku wystawa odbyła się po raz pierwszy w sali wystawowej Stowarzyszenia Artystów Pienińskkich przy Gminnym Centrum Kultury.
W roku bieżącym, przy współpracy SAP zorganizowana została obszerna wystawa pt. "Sztuka Belfrów", obejmująca dwa pomieszczenia ekspozycyjne - wspomnianą salę wystawową przy GCK oraz ściany kawiarni Klasyczna, gdzie w miniony wtorek (18 października) odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli-artystów, pani dyrektor SP nr 1 Małgorzaty Koterby, członków SAP i zaproszonych na tę okazję gości.
Tym razem w wystawie biorą udział nauczyciele z innych szkół pienińskich, jak również pedagodzy emerytowani. Choć reprezentują oni różne przedmioty nauczania, to łączy ich jedna pasja - umiłowanie piękna i talent artystyczny.
Swoje prace wystawili: Andrzej Beliczyński, Krystyna Grywalska, Krystyna Kolkowicz, Franciszek Kolkowicz, Małgorzata Kozielec, Maria Lizoń, Danuta Majerczak, Ewa Majerczak, Anna Malinowska, Alicja Piwoni i Krystyna Walosik.
Prezes SAP - gospodarz wieczoru - wysoko ocenił poziom artystyczny pienińskich belfrów prezentujących malarstwo olejne, akwarele, grafikę oraz misterne prace tkackie, w większości pokazane publiczności po raz pierwszy. Wyraził również nadzieję, że w roku przyszłym w podobnej wystawie weźmie udział więcej nauczycieli, także z kolejnych szkół regionu.