[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]


Słowacy w "Klasycznej"

W minioną sobotę - 2 maja - otwarta została w kawiarni "Klasyczna" pierwsza wystawa w ramach podpisanej umowy o współpracy i wymianie artystycznej pomiędzy Stowarzyszeniem Artystów Pienińskich a ART STUDIO z Liptovskiego Hradku.
Stowarzyszenie artystów nieprofesjonalnych Art Studio zrzesza twórców nieprofesjonalnych w czterech sekcjach tematycznych: filmowej (7 członków), fotograficznej (21 członków), sztuki współczesnej i ludowej (25 członków) oraz literacko-muzycznej (4 członków). Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie amatorskiej działalności artystycznej na terenie Górnego Liptova oraz prezentacja i propagowanie twórczości swoich członków.
Tym razem, koledzy z bratniej organizacji przyjechali do Krościenka ze swoimi pracami malarskimi, za miesiąc przyjadą do nas fotograficy, których fotogramy przybliżą nam pięko ziemi liptowskiej a w miesiącach lipiec-sierpień my z kolei prezentować będziemy nasze prace w jednej z sal Muzeum Etnograficznego w Liptowskim Hradku.

W majowej wystawie biorą udział:
Feňveśová Judita - malarstwo a'la Chagall,
Hradecký Peter - malarstwo, malarstwo karykaturalne,
Kauzová Viera - haft klockowy,
Poliaková Viera - haft klockowy,
Repčeková Michaela - studentka grafiki,
Surovček Vladimír - malarstwo, kolaże,
Schrötterová Katarina - malarstwo na jedwabiu,
Uličná L'ubica - pastel wielkoformatowa,
Vallová Lýdia - malarstwo.