[Rozmiar: 17852 bajtów]

[Rozmiar: 18050 bajtów]

Pienińska Zima

Jednym z założeń programowych Stowarzyszenia Artystów Pienińskich jest organizowanie wieczorów kulturalnych mających charakter nie tylko wewnątrzklubowy, lecz skierowanych do ogółu społeczności lokalnej, kuracjuszy oraz turystów przebywających w Pieninach i będących alternatywą spędzenia wolnego czasu.
Z powodu słabej bazy sprzętowo-lokalowej, wielką szansą na realizację tych planów przez Stowarzyszenie wydaje się być udostępnienie w tym celu przestronnego i nastrojowego wnętrza Cafe Helenka przez gospodarzy tego obiektu.
Dzięki temu, w miniony piątek (25 lutego) zrealizowany został pierwszy, sondażowy projekt - spektakl poetycko-fotograficzny pt. "Pienińska Zima". Na zaproszenie Stowarzyszenia Artystów Pienińskich wystąpił w nim znany szczawnicki poeta Andrzej Dziedzina Wiwer, który przedstawił zgromadzonej publiczności swoje - pisane gwarą pienińską - wiersze poświęcone zimie.
Oprawę jego poezji stanowił pokaz slajdów zaprezentowany na dużym kawiarnianym monitorze, składający się z fotogramów zimowych wykonanych przez fotografików - członków SAP: Agnieszkę Wojnicz, Macieja Szajowskiego, Jacka Szpulaka i Janusza Tybura.
Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano również krótkiego wykładu poświęconego charakterystyce pienińskiej gwary, wygłoszonego przez Andrzeja Dziedzinę Wiwra, a jego tradycyjny, regionalny strój stanowił atrakcję zdjęć gości pragnących uwiecznić się w tak doborowym towarzystwie.