[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]


Pastelowy Ogród Botaniczny

W dniach 15 do 31 sierpnia br. w salach Muzeum Ogrodu Botanicznego w Krakowie przy ul. Kopernika 27 prezentowała swoje prace Elżbieta Adamczyk - czołowa pastelistka Stowarzyszenia Artystów Pienińskich.
Otwarcia wystawy dokonał punktualnie w południe 15 sierpnia dyrektor Ogrodu, prof. Bogdan Zemanek, który wyraził radość z możliwości goszczenia Artystki w tym historycznym miejscu i podkreślił, że wśród wystawianych obrazów jest wiele ukazujących piękne pejzaże, a więc to, co tak bliskie sercom wszystkich botaników i miłośników przyrody.
Następnie Pani Elżbieta, jak zwykle skromna, krótko opowiedziała o swojej pracy oraz o ciągłej niepewności, czy jej obrazy są godne prezentowania szerokiej publiczności. Najlepszym dowodem, że owa chwalebna skromność okazała się nieuzasadniona, było ogromne zainteresowanie, z jakim zwiedzający oglądali wystawione dzieła i liczne pytania zadawane Autorce, na temat inspiracji i metod pracy.
Wśród wystawionych około 20 obrazów, znalazły się zarówno portrety pięknych kobiet-aniołów, tancerki wspaniale uchwycone w pełnym ekspresji ruchu, dziewczynki spacerujące po przesyconych słońcem i napełnionych wiatrem łąkach i polach, jak i wspomniane pejzaże górskie - bliskich Pienin i nieco dalszych Tatr.
Bez wątpienia Pani Adamczyk doskonale spełniła rolę "ambasadora" Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, o czym świadczyły pochwalne wpisy do "księgi pamiątkowej". Przyczynił się do tego również ze smakiem i starannie wydany barwny folder, z miniaturami prac Artystki.
Na wernisażu zebrało się liczne grono osób, ale - co warto powiedzieć - nie byli to tylko krewni i znajomi Pani Elżbiety, ale także publiczność odwiedzająca w tym dniu Ogród Botaniczny.

Ludwik Frey