[Rozmiar: 17852 bajtów]
[Rozmiar: 18050 bajtów]


"MY'09" w Liptowskim Hradku

W poniedziałek, 6 lipca o godz. 16.00 w salach ekspozycyjnych Muzeum Etnograficznego w Liptowskim Hradku otwarta została 5-ta z kolei, coroczna wystawa twórczości członków ART STUDIA - stowarzyszenia artystycznego, z którym coraz ściślej współpracuje Stowarzyszenie Artystów Pienińskich w Krościenku nad Dunajcem. Wystawa nosi tytuł "MY' 09" i trwać będzie do 15.10.2009. Po raz pierwszy wzięło w niej udział 13 członków SAP (Adamczyk Elżbieta, Aksamit Irena, Aleksander Krystyna, Gładyszewska-Tybur Jolanta, Kolkowicz Krystyna, Kolkowicz Franciszek, Malinowska Anna, Mendrala Agnieszka, Niezgoda Zdzisław, Ondycz Mariusz, Pugacz Wiktoria, Tybur Janusz i Zachwieja Henryk). Kuratorem wystawy jest Luba Uličná, której batiki prezentowane są w lipcu w krościeńskiej kawiarni "Klasyczna". Wraz z dyrektorką Muzeum Ivetą Zuskinovą obie panie otwarły uroczyście wystawę przedstawiając zaproszonych gości, a byli wśród nich przedstawiciele władz miasta Liptovsky Hradok, dyrekcja Domu Kultury LH, członkowie - autorzy wystawianych prac a także czwórka przedstawicieli SAP (państwo Krystyna i Franciszek Kolkowiczowie, Jolanta Gładyszewska-Tybur i Janusz Tybur), którzy całe przedpołudnie wieszali prace członków SAP. Prezes SAP podziękował pani dyr.Zuskinovej za udostępnienie sali muzealnej na prezentacje prac członków stowarzyszenia, oraz prezesowi ART STÚDIA - L'ubomirowi Kompisowi za zaproszenie do wspólnej wystawy. Przytaczając słowa znanego pisarza rosyjskiego Lwa Tołstoja o znaczeniu sztuki, za pomocą której ludzie przekazują sobie nawzajem uczucia, zwrócił uwagę na analogię jaka występuje w relacjach pomiędzy obiema organizacjami twórczymi oraz bezpośrednio - między ich członkami, którzy dzielą się wzajemne swymi wrażeniami i radościami. Wyraził również nadzieję, że podobnych spotkań, w podobnym gronie będzie w przyszłości więcej. W części artystycznej wystąpiła pianistka, studentka szkoły muzycznej oraz recytatorka prezentująca poezję jednego z członków AS Ivana Sobána. Przy lampce wina twórcy z AS prezentowali swoje prace pienińskim kolegom oraz oceniali i komentowali prace naszych członków.